Adwokatura Polska

Kiedy można żądać alimentów od współmałżonka po rozwodzie?

apl. Agnieszka Kwiecień
6 listopada 2015
Nie jest wcale rzadką sytuacją, że po rozwodzie dochodzi do znaczącej zmiany sytuacji materialnej jednego z małżonków. Niekiedy jest to spowodowane podziałem ról małżeńskich jeszcze w takcie trwania związku, w którym jeden z małżonków zapewnia rodzinie środków finansowych na utrzymanie, a drugi poprzez dołożenie osobistych starań dba o jej dobro, a czasem okoliczności powodujące istotne pogorszenie sytuacji życiowej byłego małżonka pojawiają się później, już po rozwodzie np. utrata pracy i środków do życia w skutek poważnej choroby lub wypadku powodującego niezdolność do pracy.

Czytaj dalej

Rewolucyjne zmiany w umowach terminowych

apl. adw. Anna Ludwik
10 sierpnia 2015
Trwające od kilku miesięcy prace nad projektem nowelizacji Kodeksu Pracy w końcu zakończyły się sukcesem. 5 sierpnia 2015 roku Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza znaczące obostrzenia w zakresie zawierania umów terminowych.

Czytaj dalej