Adwokatura Polska

Rozwody i sprawy rodzinne

Pełna pomoc prawna:

 • w sprawach rozwodowych oraz o separację,
 • w postępowaniu o podział majątku dorobkowego,
 • w sprawach o alimenty -podwyższenie, obniżenie, uchylenie obowiązku alimentacyjnego,
 • w sprawach dotyczących władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi,
 • w sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa.

Przejdź do strony informacyjnej.

Prawo karne

Pełna pomoc prawna:

 • dla podejrzanego i pokrzywdzonego na etapie postępowania przygotowawczego (Policja, Prokuratura),
 • dla oskarżonego w postępowaniu przed Sądem we wszystkich instancjach oraz Sądem Najwyższym,,
 • dla oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego, powoda cywilnego w postępowaniu karnym we wszystkich instancjach,

Prawo gospodarcze

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną w zakresie:

 • tworzenia spółek;
 • obsługi procesów przekształceń własnościowych,
 • odzyskiwania należności,
 • pomocy prawnej zadłużonym firmom;
 • kontraktów
 • wykonywania audytu prawnego dla przedsiębiorców;

Podmiotom gospodarczym proponujemy obsługę prawną w pełnym zakresie z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej.

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w obsłudze firm branży budowlanej i handlowej z obszaru Dolnego Śląska oraz Opolszczyzny.

Pomoc prawna dla rolników (prawo rolne)

Kancelaria zapewnia pomoc prawną dla rolników w zakresie:

 • zawieranych kontraktów,
 • obrotu nieruchomościami rolnymi,
 • dziedziczeniem gospodarstw rolnych,
 • zniesieniem współwłasności gospodarstwa rolnego,
 • odszkodowania w gospodarstwie rolnym,
 • pomocy w uzyskiwaniu dopłat i dotacji,
 • reprezentowaniu przed ARiMR, ANR. KRUS itp.
 • innych spraw prawnych dotyczących rolników.